Засаг даргын захирамж


 
Огноо Дугаар Захирамжийн агуулга Хяналт тавих газар, хэлтэс Хэрэгжүүлэх газар, хэлтэс
1 2 3 4 5 6
1 lX/01

A/508

“Ковид-19 цар тахлын эсрэг Архангай аймгийн хариу арга хэмжээний чадавхыг бэхжүүлэх” нь ажлын хэсэг байгуулах тухай  

ЭМГазар

2 lX/01

A/509

Коронавируст халдвартай тэмцэх арга хэмжээний тухай

АЗДаргын орлогч

ОБГазар, БГазар, ЭМГазар, ЦГазар, МХГазар, Сумын Засаг дарга нар

3 lX/02

A/510

“Хөтөл нутаг” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

4 lX/02

A/511

Аян зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

МХГазар

5 lX/03

A/512

Б.Минжүүрт дэмжлэг үзүүлэх тухай

 

АЗДТГазар

6 lX/03

A/513

Эрдэнэбулган сумын 2 дугаар сургуульд бөхийн дэвжээ худалдан авах ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /9.900.000/

 

СТСХэлтэс

7 lX/03

A/514

Батцэнгэл сумын ЗДТГазарт тоног төхөөрөмж худалдан авах ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /14.675.000/

 

СТСХэлтэс

8 lX/03

A/515

Хайрхан сумын хогийн цэгийн тохижилтын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /10.000.000/

 

СТСХэлтэс

9 lX/03

A/516

Эрдэнэбулган сумын Дэмид жанжины талбай орчмын тохижилтын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /28.445.000/

 

СТСХэлтэс

10 lX/03

A/517

Аймгийн төвд нийтийн тээвэрт явах цахилгаан автобус худалдан авах ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /58.000.000/

 

СТСХэлтэс

11 lX/03

A/518

“Уужим цамхаг” ХХК-тай гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /39.853.000/

 

ОНӨГазар

12 lX/03

A/519

Б.Жамба, В.Адъяасүрэн нарыг шагнаж урамшуулах тухай

 

АЗДТГазар

13 lX/06

A/520

Чулуут сумын олон улсын судалгааны төвийн барилгын зураг төсвийн ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /27.200.000/

 

СТСХэлтэс

14 lX/06

A/521

Эрдэнэбулган сумын судалгаа арга зүйн төвийн барилгын зураг төсвийн ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /27.500.000/

 

СТСХэлтэс

15 lX/06

A/522

Өлзийт сумын сургуулийн захиралд эрх шилжүүлэх тухай

 

Өлзийт сумын сургуулийн захирал

16 lX/06

A/523

Эрдэнэмандал сумын “Дэлхийн төв азийн нүүдэлчдийн түүх, соёлын музей, аялал жуулчлалын цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн төлөвлөгөө боловсруулах ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /14.400.000/

 

СТСХэлтэс

17 lX/06

A/524

Эрдэнэбулган сумын “Тамир” хүүхдийн зусланг олон улсын хүүхдийн зуслан болгох зураг төсвийн ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /93.700.000/

 

СТСХэлтэс

18 lX/06

A/525

Эрдэнэмандал сумын үйлдвэр технологийн паркын махны үйлдвэр байгуулах арга хэмжээний ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /171.000.000/

 

СТСХэлтэс

19 lX/06

A/526

Өлзийт сумын Ямаат багийн төвийн өргөтгөл засвар, ЕБС-ийн гаднах хашааг шинэчлэх ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын эрх шилжүүлэх тухай

АЗДТГазрын дарга, ХОХБТХэлтэс

Өлзийт сумын ЗДарга

20 lX/06

A/527

Хайрхан сумын Хүннүйн голын модон гүүр барих ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын эрх шилжүүлэх тухай

АЗДТГазрын дарга, ХОХБТХэлтэс

Хайрхан сумын ЗДарга

21 lX/06

A/528

Төвшрүүлэх сумын хогийн цэгийг цэгцлэх ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын эрх шилжүүлэх тухай

АЗДТГазрын дарга, ХОХБТХэлтэс

Төвшрүүлэх сумын ЗДарга

22 lX/06

A/529

Аймгийн ИТХ-ын тонтог төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын эрх шилжүүлэх тухай

АЗДТГазрын дарга, ХОХБТХэлтэс

ИТХ

23 lX/06

A/530

Өлзийт сумын соёлын төвийн тохижилтын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /5.947.200/

 

СТСХэлтэс

24 lX/06

A/531

Ковид-19 халдвар нэмэгдэж байгаатай холбогдуулах тоног төхөөрөмж худалдан авах ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /40.000.000/

 

СТСХэлтэс

25 lX/06

A/532

АНУ-ын Элчин сайд болон албаны бусад хүмүүсийн албан айлчлалд хөрөнгө зарцуулах тухай /2.419.500/

 

СТСХэлтэс

26 lX/08

A/533

Булган сумын ахуйн үйлчилгээний засварын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын эрх шилжүүлэх тухай

АЗДТГазрын дарга, ХОХБТХэлтэс

Булган сумын ЗДарга

27 lX/08

A/534

Эрдэнэбулган сумын амины орон сууцтай айлуудын нүүрний хашааг хэмжих, тоог гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

ХОХБТХэлтэс

28 lX/08

A/535

Эрдэнэбулган сумын 1-р багийн зам гудамжны ус зайлуулах сувагчлал байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

29 lX/08

A/536

Хангай сумын зам засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

30 lX/08

A/537

Ар тооромт эмнэлгийг тусгаарлан эмчлэх байр болгох тухай

 

ЭМГазар

31 lX/08

A/538

“Архангай АЗЗА” ТӨХК-тай шууд гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

32 lX/08

A/539

“Архангай АЗЗА” ТӨХК-тай шууд гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

33 lX/08

A/540

“Архангай АЗЗА” ТӨХК-тай шууд гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

34 lX/08

A/541

“Архангай АЗЗА” ТӨХК-тай шууд гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

35 lX/09

A/542

Тариат сумын 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /112.051.868/

 

СТСХэлтэс

36 lX/10

A/543

Улсын чанартай авто зам дагуух ногоон байгууламжийн хамгаалалтын хашаа барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

37 lX/10

A/544

Сангийн толгоын гүүр засах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

38 lX/11

A/545

Коронавирус халдвартай тэмцэх арга хэмжээний тухай

АЗД-ын орлогч

БГазар, МХГазар, ЦГазар, ОБГазар, ЭМГазар, Сумын ЗДарга нар

39 lX/13

A/546

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас ирсэн ажлын хэсэгт байр хоолны зардал гаргах тухай /1.139.000/

 

СТСХэлтэс

40 lX/13

A/547

Халаалтын улирал эхлэх дуусах хугацааг тогтоох тухай

ХОХБТХэлтэсГХБХБГазар

“Эх голомтын илч” ХХК

41 lX/13

A/548

Ирээдүй сургуулийн уурын зуухны өргөтгөлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

42 lX/13

A/549

“АВТО ЗАМ” ХК-тай шууд гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

43 lX/13

A/550

Цэцэрлэг хотын төв доторх хайрган, хатуу хучилттай авто замын засвар арчлалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

44 lX/13

A/551

Нэгдсэн эмнэлгийн авто зам зогсоолын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

45 lX/13

A/552

“АВТО ЗАМ” ХК-тай  гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

46 lX/13

A/553

Цэнхэр багийн төвийг эрчим хүчтэй холбох ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

47 lX/14

A/554

“ХАНТАМИРЫН АЙ” номын бэлтгэл ажлын зардал гаргах тухай /5.100.000/

 

АЗДТГазар

48 lX/14

A/555

Аймгийн Татварын хэлтсийн конторын засварын үйлчилгээний ажилд зардал гаргах тухай /3.000.000/

 

АЗДТГазар

49 lX/14

A/556

4 дүгээр багийн иргэн Т.Ганбатад гэр авч өгөхөд зардал гаргах тухай /5.000.000/

 

АЗДТГазар

50 lX/15

A/557

МУ-ын Ерөнхий сайд Архангай аймагт ажиллахад хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Ажлын хэсэг

51 lX/15

A/558

“Архангай АЗЗА” ТӨХК-тай шууд гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

52 lX/15

A/559

Эрдэнэбулган сумын багуудад байгаа үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

АЗДТГазар

53 lX/15

A/560

Х.Отгонцэцэгт улирлын ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

 

 

54 lX/15

A/561

Аймгийн Зсаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

 

АЗДТГазар

55 lX/16

A/562

“Хангай-21” гамшгийн хор уршгийг арилгах хамтарсан дадлага сургууль зохион байгуулахад шаардагдах зардал гаргах тухай /55.000.000/

 

АЗДТГазар, СТСХэлтэс

56 lX/16

A/563

Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалт, зөвлөн туслах ажлын хэсгийн хоол, байрны зардал гаргах тухай /2.000.000/

 

АЗДТГазар

57 lX/16

A/564

2021 оны 2дугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны цэрэг халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай

 

Цэргийн штаб

58 lX/17

A/565

Хотонт сумаас Солонготын даваа хүртэлх зам дагуух сум суурин газруудад “Хог түр байршуулах цэг” байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

59 lX/17

A/566

Эрдэнэбулган, Цэнхэр, Төвшрүүлэх сумдын сургуулиудад компьютер техник хэрэгсэл нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

60 lX/17

A/567

“Хамтрахуда” ТББ-аас санаачилсан ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /19.061.623/

 

СТСХэлтэс

61 lX/20

A/568

Эрдэнэбулган сумын 1, 7-р багийн зам засварын ажлуудыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай

 

ГХБХБГазар

62 lX/20

A/569

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай

 

ГХБХБГазар

 

63 lX/20

A/570

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

 

ГХБХБГазар

 

64 lX/20

A/571

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

 

ГХБХБГазар

 

65 lX/20

A/572

Эзэмшиж буй газрын талбайн хэжээ өөрчлөх тухай

 

ГХБХБГазар

 

66 lX/20

A/573

Газрын зориулалт өөрчлөх тухай

 

ГХБХБГазар

 

67 lX/20

A/574

“Архангай АЗЗА” ТӨХК-тай шууд гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

68 lX/20

A/575

Өлзийт сумын ЕБС-ийн гадна хашааг шинэчлэх ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /10.000.000/

 

СТСХэлтэс

69 lX/20

A/576

Өндөр-Улаан сумын цэцэрлэгийн  барилгын засварын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /32.039.712/

 

СТСХэлтэс

70 lX/20

A/577

Хайрхан сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /862.941.405/

 

СТСХэлтэс

71 lX/20

A/578

Жаргалант сумын соёлын төвийн барилгын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /43.750.782/

 

СТСХэлтэс

72 lX/20

A/579

Жаргалант сумын сургуулийн барилгын их засварын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /46.750.782/

 

СТСХэлтэс

73 lX/20

A/580

ОУ-ын хэмжээний мастер Э.Сумъяад дэмжлэг үзүүлэх тухай /2.000.000/

 

АЗДТГазар

74 lX/20

A/581

Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай

 

ГХБХБГазар

75 lX/20

A/582

Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай

 

ГХБХБГазар

76 lX/20

A/583

Газрын нэгж талбар хувааж,  зориулалт өөрчлөх тухай

 

ГХБХБГазар

 

77 lX/21

A/584

Судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

ГХБХБГазар

78 lX/22

A/585

“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Төслийн баг

79 lX/22

A/586

Аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, Засаг даргын “Жуух бичиг”, “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр шагнах тухай

 

АЗДТГазар

80 lX/22

A/587

Аймгийн 2021 оны тодотгосон төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай

 

СТСХэлтэс, Татварын хэлтэс

81 lX/22

A/588

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохион байгуулах тухай

 

БОАЖГазар, сум дундын ойн анги, сумын Засаг дарга нар

82 lX/22

A/589

“Хатант форест” ХХК-тай гэрээ байгуулах  эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

83 lX/23

A/590

Нутгийн удирдлагын ордны барилгын өргөтгөл, засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ОНӨГазар

84 lX/23

A/591

Төрийн албаны зөвлөлийн хяналт шалгалт, зөвлөн туслах ажлын хэсгийн хоол байрны зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай /3.387.299/

 

СТСХэлтэс

85 lX/23

A/592

ХАБЭА хуулийн хэрэгжилтийг хангах “Улсын үзлэг”-ийг эрчим хүчний салбарт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

ХХҮГазар

86 lX/23

A/593

1-р сургуулийн 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай

 

ГХБХБГазар

87 lX/23

A/594

МУ-ын ЗГХЭГазрын албан хаагчид Архангай аймагт  ажиллахад зардал гаргах тухай

 

АЗДТГазар

88 lX/23

A/595

Аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, Засаг даргын “Жуух бичиг”, “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр шагнах тухай  

 

АЗДТГазар

89 lX/23

A/596

Аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, Засаг даргын “Жуух бичиг”, “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр шагнах тухай

 

АЗДТГазар

90 lX/24

A/597

С.Нэргүйцэцэгт дэмжлэг үзүүлэх тухай

 

АЗДТГазар

91 lX/24

A/598

"Ананд жигүүр" ХК-тай гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

 

ОНӨГазар

92 lX/24

A/599

Сумдад инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /40.741.684/

 

СТСХэлтэс

93 lX/24

A/600

Эрдэнэбулган сумын 3-р багийн зам засварын ажлуудыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай

 

ГХБХБГазар

94 lX/27

A/601

Эрдэнэмандал сумын Хануйн голын бетон гүүрийн барилгын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /16.000.000/

 

СТСХэлтэс

95 lX/27

A/602

МУ-д залуучуудын байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

ГБХЗХГазар

96 lX/28

A/603

Байгууллага иргэдийг шагнаж урамшуулахад тэмдэг үнэмлэх хийлгэх зардал гаргах тухай /9.930.000/

 

АЗДТГазар

97 lX/28

A/604

Төвшрүүлэх сумын ЗДТГазрын барилгын чанарын баталгааны хөрөнгө зарцуулах тухай /32.546.897/

 

СТСХэлтэс

98 lX/29

A/605

Иргэдэд буцалтгүй тцсламж олгох тухай /700.000/

 

АЗДТГазар

99 lX/29

A/606

Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

ГБХЗХГазар

100 lX/29

A/607

Эрдэнэмандал сумын Хан-Өндөр багийн төвийн барилгын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай /44.592.625/

 

СТСХэлтэс

101 lX/29

A/608

“Усан бассейн”-ны барилгын ажлын явц, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

ГХБХБГазар

102 lX/29

A/609

Аймгийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмын хэрэгжилтийг шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

ХОХБТХэлтэс

103 lX/30

A/610

Төрийн архивын үйл ажиллагаанд улсын үзлэг зохион байгуулах ажлын хэсгийн хоол, байрны зардал гаргах тухай /3.279.080/

 

СТСХэлтэс АЗДТГазар