Албан даалгавар


Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх,

Сар шинийн баяраар авч хэрэгжүүлэх

арга хэмжээний тухай

 

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 дугаар зарлиг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн õóóëèéí 32 äóãààð ç¿éëèéí 32.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 30, 62 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ДААЛГАХ нь:

 

Сумдын Засаг дарга нарт:

1. Сар шинийн баярыг бүх нийтээр тэмдэглэхгүй байх тухай Засгийн газрын шийдвэрийг тухайн нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэн, өөрийн биеэр зохион байгуулж ажиллах;

2. Шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулахыг түр хугацаанд хориглох;

3. Малчид, иргэдийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах, өөр сум орон нутагт зорчуулахгүй байх, бүртгэл хөтөлж, хяналт тавих

4. Харьяа нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын болзошгүй эрсдэлийн үед шаардлагатай хүний нөөц, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, амны хаалт, урвалж оношлуур, дэлгэх орны нөөцийг нэмэгдүүлж, бэлэн байдлыг хангах;

5. Зочид буудлын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, буудалласан иргэний дэлгэрэнгүй бүртгэл судалгааг үнэн зөв бүртгэх;

6. Байгууллагын болон нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах;

7. Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гарч байгаа албан бичгийг эх хувиар хүргүүлэхээс бусад тохиолдолд цахим сүлжээгээр хүргүүлэх.

 

Эрүүл мэндийн газарт:

1. Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад болзошгүй эрсдэлийн үед шаардлагатай хүний нөөц, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, амны хаалт, урвалж оношлуур, дэлгэх орны нөөцийг нэмэгдүүлж, бэлэн байдлыг хангах;

2. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтнуудын халдвар хамгааллын аюулгүй байдлыг бүрэн хангах;

3. Сэжигтэй тохиолдлын дуудлагад шуурхай хариу арга хэмжээ авах;

5. Шинэ коронавирусийн халдварын талаар иргэдийг үнэн зөв мэдээллээр хангах;

6. Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх ариутгал, халдваргүйтгэлийг албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд гэрээний дагуу  ариутгал халдваргүйтгэл, шавжгүйтгэл хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж, байгууллагаар хийлгэх;

7. Шинэ коронавирусийн (2019-nCoV) халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг цаг үеийн байдалд тохируулан шинэчлэн боловсруулах.

 

Мэргэжлийн хяналтын газарт:

1. Нийтиийн худалдааны төв, үйлчилгээний газрууд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавих;

2. Албан хаагчдын халдвар хамгааллын хувцас хэрэглэл, бэлэн байдлыг хангаж ажиллах;

3. Эргүүл, постын хяналтыг чангатган бүртгэл, судалгааг нарийвчлан гаргаж тухай бүр мэргэжлийн байгууллагуудад хүргүүлэн арга хэмжээ авч ажиллах;

 

Цагдаагийн газарт:

1. Цагаан сарын үеэр иргэдийг хаалганаас хаалганд шилжих хөдөлгөөнд хяналт тавих;

2. Албан хаагчдын халдвар хамгааллын хувцас хэрэглэл, бэлэн байдлыг хангаж ажиллах;

3. Аймгийн орон нутгийн зам дагуу байрлаж байгаа постоор дайран өнгөрөх зорчигч, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавих;

4. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл цахим орчинд баталгаажаагүй худал ташаа мэдээллийг тараасан иргэн, хуулийн этгээдэд хууль журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэх;

5. Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах.

 

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад:

1. Эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг чанд хэрэгжүүлж ажиллах;

2. Байгууллагын нэгдсэн золголт хийхгүй байх;

3. Эцэг эхийн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж хүүхдээ өөрсдийн хараа хяналтад байлгах, сонор сэрэмжтэй байж аливаа болзошгүй аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлээ хамгаалах талаар мэдээллээр хангах;

4. Шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулахыг түр хугацаанд хориглох.

            

 

ЗАСАГ ДАРГА                               Д.ЗОЛЖАРГАЛ

 

коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх  талаар                    байгууллагуудад өгөх зөвлөмж

 

1. Үйлчлүүлэгч нарын хоорондын зайг 1-1,5м-ээс дээш байхаар үйлчилгээний хэсгийг зохицуулах, хүн хоорондын зай барих тэмдэглэгээг урагшаа болон 2 хажуу тийш шалан дээр тэмдэглэх.  Зай барих хязгаарлагдмал талбайтай бол тусгаарлалт хийх

2. Амны хаалтгүй иргэнийг байгууллага руугаа нэвтрүүлэхгүй байх

3. Байгууллагад орж ирсэн иргэдийн халууныг хэмжиж, бүртгэл хөтлөх /овог нэр, гэрийн хаяг, холбогдох утасны дугаар, халуун хэмжсэн сар өдөр, цаг, минут/ , QR кодыг уншуулах

4. Ажилчид болон үйлчлүүлэгчийг  гар угаах нөхцлөөр хангах. Үүнд:

- Байнга устай гарын угаалтууртай байх

- Гарын угаалтуур бүрт гарын шингэн саван, нэг удаагийн цаасан алчуур байрлуулах

- Гараа шаардлагатай тохиолдол бүрт савандаж, бүрэн гүйцэд угаах зөвлөмжийг ажилчиддаа  өгөх

5. Гар халдваргүйтгэх спиртэн суурьтай уусмалыг шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэх нөхцлөөр хангах

- Гар халдваргүйжүүлэгчийг гаднаас орох хаалга бүрийн дотор тал, үйлчилгээний хүлээлгийн заал, гадуур хувцас болон ажлын хувцас солих өрөө, хүнтэй шууд харьцдаг ажиллагсдын ширээ зэрэг байршилд тус тус байршуулах

- Гар халдваргүйтгэх спиртэн суурьтай уусмалыг хэрэглэх зааврыг уусмалын дэргэд байршуулах, спиртэн суурьтай уусмал хэрэглэх заавар, зөвлөмжийг ажилтнууддаа өгөх

6. Ажилчдынхаа дархлааг дэмжин аминдэмээр /нэрс, чацаргана, аньсны халуун шүүс, халуун аарц өгөх гэх мэт/ хангах, маскжуулах

7. Байгууллагын дотоод орчны агааржуулалт, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг өдөр бүр тогтмол хийх

- Шалыг  өдөрт 3-ээс доошгүй удаа чийгтэй цэвэрлэх

- Хаалганы бариул, шатны бариул, гэрлийн унтраалга,  цахилгаан шатны болон бэлэн мөнгөний машин (АТМ), дугаар олгох машин, пос машин зэргийн товчлуур, компьютерийн гар, хулгана, гар утас зэрэг хүний гар их хүрдэг хэсгүүдийг 2 цаг тутам халдваргүйжүүлэх бодистой алчуураар арчиж, халдваргүйжүүлэлтийг хийлгүүлэх.  Жавелионы 0,015- 0,03 хувийн уусмалаар арчих /10 литр усанд 1 ширхэг жавелионыг хийхэд 0,015 хувь, 2 ширхэг жавелионыг хийхэд 0,03 хувийн уусмал болно/.

- Байгууллагын өрөө тасалгааны эд хогшлыг өдөр тутам чийгтэй цэвэрлэх.

- Цаг тутамд 15 минут агаар сэлгэлт хийх

8. Цэвэрлэгээ, угаалга, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гар угаах шингэн саван, гар халдваргүйжүүлэгч, тагтай хогийн сав, хогийн уут, хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ажлын болон нэг удаагийн хамгаалах хувцас, амны хаалт, нүдний шил, бээлийн, хормогч, гутал г.м)-ийн хангалт, нөөцийг бүрдүүлэх

9. Эд зүйлсийг бусадтай хуваалцаж, сольж хэрэглэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх

- Хуруугаар уншуулдаг цагийн бүртгэл, утас, ширээ, цаас, бэлэн мөнгө, ажлын багаж хэрэгсэл зэрэг олон хүн дамжуулан хэрэглэдэг эд зүйлсийг аль болох хэрэглүүлэхгүй байх

- Дээрх эд зүйлс, багаж хэрэгслийг хэрэглэх тохиолдолд хүн хүрсний дараа тэдгээрийн гадаргууг халдваргүйжүүлэх уусмалаар арчих

- Аль болох бэлэн мөнгө дамжуулахаас зайлсхийж, үйлчилгээний төлбөрийг картаар хийлгүүлэх

- Үзэг бал, утас, ширээ, сандал, бэлэн мөнгө, ажлын багаж хэрэгсэл зэрэг олон хүн дамжуулан хэрэглэдэг эд зүйлсийг аль болох ашиглахгүй байх

- Дээрх эд зүйлс, багаж хэрэгслийг ашиглах тохиолдолд хүн хүрсний дараа тэдгээрийн гадаргууг халдваргүйжүүлэх уусмалаар арчих

10. Ажилтнууд халуурах, ханиах, хоолой өвдөх, ядарч сульдах, хамар битүүрэх, амьсгаадах, амтлах үнэрлэх мэдрэхүй алдагдах, цээжээр өвдөх зэрэг амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэг илэрвэл ажилдаа гарахгүй байж, коронавируст халдварын талаар зөвлөгөө өгөх 119, 80086829 болон аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 7033103, Эрүүл мэндийн газрын 99780193  дугаарт хандаж зөвлөгөө авах

11. Албан хэрэг хөтлөлт, цаг товлох, уулзалт, хурал, зөвлөгөөн, сургалт зэрэг үйлчилгээг цахимжуулах

12. Халуурсан сэжигтэй тохиолдлыг түр тусгаарлах тусгай өрөө, хэсэг бий болгох

13. Коронавируст халдварын талаар ажилчдынхаа мэдлэгийг дээшлүүлэх

14. Ажилчдаа амны хаалтаар хангах, ялангуяа иргэдтэй шууд харьцаж үйлчилдэг ажилтнуудыг 2 цаг тутам сольж хэрэглэх амны хаалтаар хангах.

 

 

АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮР, ХУДАЛДААНЫ ТӨВД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ

 

            БайгууллагуудАД:

· Өглөө бүр ажилтнуудын биеийн халуун үзэж тэмдэглэх

· Ажилтнуудад амьсгалын замын халдварын ямар нэг шинж тэмдэг  /халуурах, ханиах, хоолой өвдөх, ядарч сульдах, хамар битүүрэх, амьсгаадах, амтлах үнэрлэх мэдрэхүй алдагдах, цээжээр өвдөх гэх мэт/ илэрвэл ажилд гаргахгүйгээр тусгаарлан эмнэлэгт хандах

· Хүн хоорондын зай барих тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх

· Лангуу, тэрэг, сагс, хаалга, хөргөгчний бариул, хүнсний хавчаар зэрэг хатуу гадаргууг халдваргүйжүүлэх уусмалаар тогтмол цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэх  /1 литр усанд 25мл белизна (хлор агуулсан бодис) орохоор тооцож халдваргүйжүүлэх уусмалыг найруулах/

· Карт уншигч пос машиныг спиртэн суурьтай уусмалаар арчих

· Жимс жимсгэнэ, цагаан идээ зэрэг шууд хэрэглэдэг хүнсний бүтээгдэхүүнийг ил задгай байрлуулахгүй байх

· Амталгаат худалдаа хийхгүй байх

· Бээлий эсвэл хүнсний хавчаар хэрэглэн иргэдэд үйлчлэх

· Иргэдэд зориулсан хүнсний хавчаар, бээлий байрлуулах

· Сав,баглаа, боодлыг чийгтэй алчуураар арчих

· Спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэгчийг үүдний орох хэсгийн дотор талд байршуулах

· Агаар сэлгэлт тогтмол хийх

· Белизнагийн уусмалаар тавцан, сандал, шатны бариул, шал зэрэг хатуу гадаргууг тогтмол арчих

· Ариун цэврийн өрөөнд гарын шингэн саван, гар арчих сальфетка байрлуулах

· Бие засах газрыг тогтмол цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх

· Хог хаягдлыг тухай бүр нь зайлуулах

· Амны хаалтгүй үйлчлүүлэгч оруулахгүй байх

· Хүн хоорондын зайг баримталж үйлчлүүлэхийг үйлчлүүлэгчдэд сануулж, мөрдүүлэх

· Аль болох бэлэн мөнгөөр тооцоо хийхгүй байх

· Үйлчлүүлэгчдийг ил задгай сав баглаа боодолгүй хүнсний бүтээгдэхүүн авахдаа олон бүтээгдэхүүнд гар хүргэхгүй байх, зөвхөн  авахаар сонгосон бүтээгдэхүүнд гар хүрэх, хавчаараар авах талаар зөвлөмж өгч, мөрдүүлэх

· Орж ирсэн иргэдийн халууныг хэмжиж, бүртгэл хөтлөх /овог нэр, гэрийн хаяг, холбогдох утасны дугаар, халуун хэмжсэн сар өдөр, цаг, минут/, QR кодыг уншуулах

 

АЖИЛТНУУДАД:

· Амны хаалт эсвэл нүүрний хаалт зүүх

· Бээлийн өмсөх

· Гараа савандаж сайтар угаах, спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэх уусмалаар халдваргүйжүүлэх

· Ковид-19-ийн талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, утсаар өгч байгаа мэдээллийг байнга сонсож, уншиж мэдлэгтэй байх

· Халуурах, ханиах, хоолой өвдөх, ядарч сульдах, хамар битүүрэх, амьсгаадах, амтлах үнэрлэх мэдрэхүй алдагдах, цээжээр өвдөх зэрэг амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэг илэрвэл ажилдаа гарахгүй байж, коронавируст халдварын талаар зөвлөгөө өгөх 119, 80086829 болон аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 7033103, Эрүүл мэндийн газрын 99780193  дугаарт хандаж зөвлөгөө авах.

 

 

АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС

 

 

 

 

 Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан

сэргийлэх, тэмцэх зарим арга

хэмжээний тухай

 

 

2021 онд ой, хээрийн гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, гал түймэр унтраах ажиллагаанд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг хангах, бүх шатны төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн хуулийн этгээдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, ажлын чанар үр дүнг дээшлүүлэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, Улсын Онцгой Комиссын 01 албан даалгавар, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 1/01 дүгээр албан даалгавар, Монгол Улсын Шадар Сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан 12, А/51 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ДААЛГАХ НЬ:

Нэг: Сумдын Засаг дарга,

онцгой комиссын дарга нарт

 

1.1  Хавар, намрын хуурайшилтын улиралд ой, хээрийн гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гал түймрийг илрүүлэх, шуурхай мэдээлэх, унтраах зорилгоор бүх шатны дарга нар ойн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран эрсдэл өндөр бүс нутагт хөдөлгөөнт эргүүл, хяналт шалгалтын цэг ажиллуулах, иргэд болон байгаль хамгаалагчдын оролцоотой алслагдсан суурин айл, өрхүүдийг урамшуулах хэлбэрээр мэдээ, мэдээлэл солилцох, авах:

1.2  Ой, хээрийн гал түймрээс хамгаалах арга хэмжээний орон нутгийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, шаардагдах төсвийг батлуулан хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтэд хяналт тавих, орон нутагт гарсан ой, хээрийн гал түймрийн үед нутаг дэвсгэрийн харъяалал харгалзахгүйгээр хүч хэрэгслийг татан оролцуулж түймрийг дэлгэрүүлэхгүй шуурхай унтраах ажлыг зохион байгуулах.

1.3  Нутаг дэвсгэрийн онцлогт нийцүүлэн ой, хээрийн гал түймэр унтраахад дайчлах гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсгийг байгуулах хүн хүч, техник хэрэгслийг тодотгох, дадлага чадвар эзэмшүүлэх, сургалт явуулах.

1.4  Ой, хээрийн гал түймэрт дайчлагдан ажиллах хүн хүч, техник хэрэгслийг тооцон, тэдгээрийг гал түймэр унтраах багаж, техник хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулах:

1.5  Орон нутгийн Засаг даргын нөөцөөс гамшгийн эрсдэлийн санг бүрдүүлэх,  ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх чиглэлээр хөрөнгө төсөвлөж, ой, хээрийн гал түймэр гарсан үед нөхцөл байдлыг цаг хугацаа алдалгүй Онцгой байдлын газарт шуурхай мэдээлэх, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар тайланд тусгах:

1.6  Жил бүрийн 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 06-р  дугаар сарын 10, 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны хооронд хуурайшилтын аюултай, нэн аюултай зэрэгт хүрсэн үед ойн сангаас мод бэлтгэх, ойн дагалдах нөөцийг ашиглах, аялал зугаалгаар явах, ногоон бүсэд олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг явуулахыг хориглосон захирамж гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж олон нийтийг мэдээллээр хангаж ажиллах:

1.7  Хуурайшилтын аюултай, нэн аюултай зэрэгт хүрсэн тохиолдолд Онцгой байдлын газраас урьдчилан сэргийлэх, гал түймэр гарсан тохиолдолд унтраах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах бүлгийг дэмжиж байрлуулах, хоол унааны зардлыг шийдвэрлэх.

1.8  Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах, ой, хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгслийг стандартын дагуу бүрдүүлэх.

1.9  Монгол Улсын Шадар Сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 120 дугаар тушаалаар батлагдсан зааврын дагуу сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөнд тодотгол хийх.

Хоёр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга

Онцгой комиссын гишүүн Г.Алтан-Очирт

 

2.1  Ойн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.16-д заасны дагуу цаг агаарын болон ой, хээрийн гал түймрийн цагийн байдлын талаарх мэдээллээр холбогдох байгууллага, ард иргэдийг хангах:

2.2  Орон нутаг дахь ойн анги, нөхөрлөл, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих:

2.3  Ойн тухай хуулийн дагуу хавар, намрын хуурайшилтын улиралд ойн сангаас мод бэлтгэх, ойн дагалт баялгийг ашиглах, ногоон бүсэд аялж зугаалахыг тодорхой хугацаагаар хязгаарлах, холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжилтэд хяналт тавих, хууль дүрэм журмыг зөрчсөн иргэн, хуулийн этгээдэд авсан арга хэмжээний талаар олон нийт, Онцгой байдлын газарт мэдээлэх.

2.4  Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх чиглэлээр ойн анги, нөхөрлөл, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийг сургаж дадлагажуулах ажлыг Онцгой байдлын газартай хамтран зохион байгуулах.

2.5  Ой, хээрийн гал түймэр унтраахад дайчлах гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсгийн хүн хүч, техник хэрэгслийг тодотгох, дадлага чадвар эзэмшүүлэх, сургалт явуулах.

2.6  Ой, хээрийн гал түймэр гарах эрсдэл өндөртэй сум, багуудад гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай, Ойн тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар сарын           22-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах.

2.7   Ой хээрийн гал түймрийн эрсдэл өндөртэй хуурайшилтын аюултай, нэн аюултай зэрэгт хүрсэн үед Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаанд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж бүх төрлийн сумны нөөцийг бүрдүүлж, тэдгээрийн аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих.

Гурав:  Онцгой комиссын орлогч дарга,

Онцгой байдлын газрын дарга хурандаа Д.Эрдэнэбаатарт

3.1 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах сургалт, сурталчилгаа явуулах, дадлага сургалтыг аймаг, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээд, иргэдийн оролцоотой зохион байгуулах:

3.2 Орон нутгийн хэмжээнд ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллага нутгийн өөрөө удирдах, байгууллага болон хуулийн этгээд, иргэдийн оролцоог уялдуулан зохицуулах.

3.3 Онцгой байдлын газрын нийт бие бүрэлдэхүүний ой, хээрийн гал түймэр унтраах автомашин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах, багаж хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэх.

3.4 Ой, хээрийн гал түймрийн нөхцөл байдал хүндэрсэн үед мэргэжлийн анги, албад, нутгийн иргэдийг татан оролцуулах, тэдгээрийг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж шаардлагатай тохиолдолд дайчилгаа явуулах.

3.5 Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, унтраах ажлыг нэгдсэн удирдлага, бодлого зохицуулалтаар хангах, гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

 

Дөрөв: Цагдаагийн газрын дарга

Онцгой комиссын гишүүн А.Лхагвадоржид

4.1 Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга нарын хамтарсан тушаал, объектын болон ой, хээрийн гал түймрийн үед хамтран ажиллах журмыг хэрэгжүүлж мөрдөн ажиллах:

4.2 Ой, хээрийн гал түймрийн хэргийн эзэн холбогдогч, шалтгаан нөхцөлийг шалган тогтоож, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг Онцгой байдлын газарт улирал бүрийн 20-ны дотор ирүүлж хамтран ажиллах:

4.3 Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төв орон нутгийн ногоон бүсэд зорчих иргэдийн болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран хяналт шалгалтын цэг ажиллуулах:

4.4 Ой, хээрийн түймрийн талаарх дуудлага, мэдээллийг хүлээн авсан тухай бүр Онцгой байдлын газартай хамтран мэдээ, мэдээллийг харилцан шуурхай солилцож хамтран ажиллах.

Тав: Ус цаг, уур орчны шинжилгээний төв дарга

Онцгой комиссын гишүүн Ц.Оюунбатад

5.1 Түймрийн аюултай улирлын хугацаанд мэргэжлийн байгууллагуудад хуурайшилтын зэрэг нэн аюултай, аюултай нөхцөл байдлын мэдээллийг 7 хоног бүр гаргаж Онцгой байдлын газарт хүргүүлэх. 

5.2 Сансрын хиймэл дагуулын мэдээллээр ой, хээрийн гал түймрийн голомт, тархалтын зураг, хуурайшилтын зэрэглэлийн мэдээг шуурхай боловсруулж Онцгой байдлын газарт хүргүүлэх

5.3 Хуурайшилтын үед Ус цаг, уур орчны шинжилгээний төвийн дэргэдэх бороо-1 экспедецийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

Зургаа: Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

Онцгой комиссын гишүүн А.Дашхоролд

            6.1 Ойн тухай хуулийн дагуу хавар намрын хуурайшилтын улиралд ойн сангаас мод бэлтгэх, ойн дагалт баялгийг ашиглах, ногоон бүсэд аялж зугаалахыг тодорхой хугацаагаар хязгаарлах, холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжилтэд хяналт тавих, хууль дүрэм журмыг зөрчсөн иргэн, хуулийн этгээдэд авсан арга хэмжээний талаар олон нийт, Онцгой байдлын газарт мэдээлэх.

 

 

Долоо: Орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудад

7.1 Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ухуулга, сурталчилгааг иргэдэд хүртээмжтэй хэлбэрээр, олон удаагийн давтамжтай явуулах.

7.2 Ой, хээрийн түймэр гарсан үед тухайн түймрийг газар дээр нь очиж сурвалжилан нөхцөл байдлын бодит мэдээллийг ард иргэдэд хүргэх.

Энэхүү албан даалгаврын хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан, хүснэгтэн мэдээг Онцгой байдлын газарт 2021 оны 05 дугаар сарын 25, 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор тус тус ирүүлэхийг Онцгой комиссын гишүүд, сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

 

ОРЛОГЧ                               В.МӨНХБАТ

 

 

  Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай

 

 

Хөдөө аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор сумдын Засаг дарга, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, захирал малчин, мал бүхий өрхүүдэд дараах албан даалгаврыг хүргүүлж байна. 

            Нэг.  Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт:

1.1. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө гарган сумдын Засаг дарга нарт тодорхой үүрэг даалгавар өгч, ажлын явц хэрэгжилтэд хяналт тавьж,  аймгийн мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэлийг 10 дугаар сарын 15-ны дотор бүрэн хангуулах,

1.2. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахтай холбогдсон тулгамдсан асуудлыг тодорхой судалгаа, дүгнэлттэйгээр аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчид, Засаг даргын зөвлөлд танилцуулж шийдвэр гаргуулах,

1.3. Аймгийн аюулгүйн нөөцөд өвс, тэжээл бэлтгэх ажлыг Орон нутгийн өмчийн газартай хамтран зохион байгуулах,

1.4. Шинээр ашиглалтад орж буй худгуудыг ашиглалтад хүлээн авах арга хэмжээ авч, хяналт тавих,

1.5. Байгаль орчинд халгүй аргаар зориулалтын багаж хэрэгсэл ашиглан үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлын хяналт шалгалтыг сайжруулах,

1.6. Намрын ургац хураалтын техник, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг графикт хугацаанд хийж ургац хураалтын ажлыг богино хугацаанд зохион байгуулах,

1.7. Ургац хураалтад ажиллах хүн хүчний тооцоо судалгааг гарган бэлэн байдлыг хангах, зоорь агуулахын ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийх,

1.8. Орон нутгаасаа өвс, тэжээл бэлтгэх боломжгүй гантай буюу гандуу сум, багийн малчдыг бусад сумын нутгаас өвс, тэжээл бэлтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

1.9. Мал сүрэгт үзлэг ангилалт хийх, эрүүлжүүлэх ажлыг графикт хугацаанд нь чанартай хийх,

 1.10. Орон нутгийн түвшинд хээлтүүлэгч малын хүрэлцээг судлан, мал үржлийн болон биотехнологийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх,

1.11. Мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн эргэлтэд оруулах ажлыг зохион байгуулах.

1.12. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлын явцтай газар дээр нь танилцаж, ажлыг эрчимжүүлэх үүрэг чиглэл өгч мэдээ судалгааг цаг тухайд нь гарган танилцуулж байх,

1.13. Цаг хүндэрсэн үед гантай бүс нутагт байгаа малчдыг отроор өвөлжүүлэх судалгааг гаргаж, тухайн  аймаг, сумын Засаг дарга нартай гэрээ байгуулж ажиллах,

1.14. Мал сүргийг даатгалд хамруулах ажлыг төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, даатгалын компани, сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулж болзошгүй эрсдлээс хамгаалах арга хэмжээ авах,

1.15. Байгаль цаг агаарын аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээллийг аймаг, сум, багийн малчид, тариаланчид, иргэдэд цаг алдалгүй хүргэх, сэрэмжлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах,

1.16. Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний сумын отрын нөөц нутаг тогтоох, отрын бэлчээрийн хилийн заагийг баталгаажуулж газрын нэгдсэн сангийн мэдээллийн санд оруулах ажлыг зохион байгуулах,

1.17. Газар тариалангийн бүс нутгийг шинэчлэн тогтоох

1.18. Аймгийн мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан нэгдсэн дүн мэдээг 10 дугаар сарын 20-ны дотор гаргаж танилцуулах.

 

Гурав. Аймгийн мал эмнэлгийн газарт:

3.1. Мал сүргийг хамуу, хүрд, ширх, гуур, зэрэг эктопаразитаас хамгаалах арга хэмжээг 10 дугаар сарын 25-ны дотор бүрэн хэрэгжүүлж, өвөлжөө, хаваржаанд паразитын устгал, ариутгал хийх арга хэмжээ авах,

3.2. Мал эмнэлгийн арга хэмжээний гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулан, үйлчилгээний бэлэн байдал, шаардагдах эм, бэлдмэлийн нөөц бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах,

3.3. Мал, амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх талаар малчдад мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгөх, тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх,

3.4. Мал амьтны сэг зэм устгалын ажлыг зохион байгуулах

3.5. Сумдад урьд жилүүдэд гаргасан мал угаалгын ванны ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах

Дөрөв. Сум, багийн Засаг дарга нарт:

4.1. 2021-2022 оны мал аж ахуйн өвөлжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллах,

4.2. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг Багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлж, отор нүүдэл, өвс тэжээл бэлтгэх, бэлчээр нутгийн ашиглалтыг эртнээс төлөвлөж өвөлжилтийн бэлтгэлийн зураглал гаргаж  10 дугаар сарын 15-ны дотор аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт ирүүлэх,

4.3. Болзошгүй гамшгийн үед хэрэглэх өвс, тэжээлийн нөөцийг Засгийн газрын 19 дүгээр тогтоолын дагуу бүрдүүлэх  хадгалах хашаа, саравч, агуулахыг бий болгох, 

4.4. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг 10 дугаар сарын 5-ны дотор бүрэн хангаж, нэгдсэн дүнг 10 дугаар сарын 10-ны дотор аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт ирүүлэх,

4.5. Хоногт 1 малд /хонин толгойд шилжүүлснээр/ 1 кг өвс оногдохоор тооцож 30 хоног мал сүргээ тэжээж хүрэлцэхүйц өвч тэжээлийг малчдаар бэлтгүүлэн хадлан тэжээл бэлтгэх явцын мэдээг графикт хугацаанд аймгийн Статистикийн хэлтэс болон Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт өгч бодит үнэнийг хариуцаж ажиллах,

4.6. Малчдын дунд хадлан тэжээл бэлтгэлийн ажлыг идэвхжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах /уралдаан гэх мэт/

4.7.Хадлангийн талбайг хашиж хамгаалах, зарим газар нутгийг цаг агаар хүндэрсэн үед ашиглах сумын отрын бүс тогтоож малын бэлчээрээс чөлөөлж хамгаалалтад авах,

4.8.Мал сүргийг индексжүүлсэн даатгалд хамруулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах,

4.9. Мал сүргийг бүртгэлжүүлж бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулах, мал малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тодорхойлох цахим бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх,

4.10. Малчид, ард иргэдэд мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан, сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлэг мэдээллийг тогтмол өгч ажиллах,

4.11. Малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажиллах,

4.12. Сумын багийн халдварт өвчний голомттой бүс нутгийн нийт өрхийн 20 хувиас доошгүй айл өрхийн малд тарилга хийсэн ажлын үр дүн чанарыг шалгаж хувийн мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах,

4.13. Мал сүргийг паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, угаалга туулгалт, хашаа байр өтөг бууцны  ариутгал халдваргүйжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах,

4.14. Сумын бэлчээрийн газрыг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллага төсөл хөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулах,

4.15. Бэлчээрийн хортон мэрэгч үлийн цагаан оготнотой  байгаль орчинд халгүй аргаар зориулалтын багаж хэрэгсэл ашиглан малчдын оролцоотойгоор тэмцэх ажлыг зохион байгуулах.

4.16. Худаг уст цэг, өвөлжөө хашаа, хорооны хүрэлцээ хангамжийн тооцоог сум баг, малчин өрх бүрээр гаргаж, дулаалга засвар үйлчилгээг хийж дуусгах, малын хэвтэр бууц нөөцлөх,

4.17. Сумын хэмжээнд отроор өвөлжиж хаваржих малчин өрхийн судалгаа зураглалыг нарийн гаргаж эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулах,

4.18. Худаг, уст цэгийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж шинээр гаргаж буй худгийн чанарт хяналт тавьж ажиллах,

4.19. Намрын ургац хураалтын үеэр штаб байгуулан ажиллаж, мэдээг үнэн зөв гарган Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар болон Засаг даргын Тамгын газарт тогтмол өгч байх,

4.20. Сумын эрүүл мэндийн байгууллага малчдын судалгаанд үндэслэн эрүүл мэндийн явуулын үйлчилгээг үзүүлэх хуваарь гарган бэлэн байдлыг хангаж ажиллах,

4.21. Малчин өрхийн жирэмсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 0-5 насны хүүхдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх төлөвлөгөө гаргах, коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлын үед хадлан бэлтгэл ургац хураалтын ажилд оролцож байгаа аж ахуй нэгж, иргэдэд урьдчилан сэргийлэх дэглэмийг мөрдүүлэн ажиллах

4.22. Сум, багийн Засаг дарга нар ээлжийн амралтаа зохицуулан, мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг эзэнгүйдүүлж цалгардуулахгүй байх,

 

Тав. Малчид мал бүхий иргэдэд:

5.1. Малчин бүр өөрсдийн өвөлжөө, хаваржааны засвар үйлчилгээг чанартай хийж хашаа хорооныхоо хөрзөнг ховхлон ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэж, өтөг бууцыг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр нөөцлөн өвс, тэжээлийн нөөцөө хангалттай бүрдүүлсэн байх,

5.2. Отор нүүдлийг цаг алдалгүй хийж, малдаа тарга хүч авахуулах, сүргийнхээ дундаас доош тарга хүчтэй малыг нэмэгдэл тэжээлд оруулах, зах зээлд борлуулах арга хэмжээ авах,

5.3. Орон нутгийнхаа онцлог, өөрсдийн боломжид тулгуурлан мал тэжээж болохуйц халтар арвай, хомоол, хөмүүл, малгай, сүрэл, лай, төмс, хүнсний ногооны иш, навч зэргийг бэлтгэж гар тэжээл болгон ашиглах,

5.4. Өрх бүр өвөлжилтийн бэлтгэлээ базаан дулаан хувцас, түлээ нүүрс, хоол хүнсээ хүрэлцэхүйц хэмжээгээр нөөцлөх,

5.5. Цаг хүндэрсэн нөхцөлд ашиглах нөөц бэлчээрийг эртнээс тэмдэгжүүлж, малын хөлөөс чөлөөлөх, хашиж хамгаалах ажлыг сум орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран зохион байгуулах,

5.6. Зайлшгүй шаардлагаар хэрэгжүүлэх мал эмнэлгийн арга хэмжээнд  мал сүргээ тогтоосон хугацаанд хамруулан, малын хариулга маллагааг сайжруулах,

5.7. Өөр аймаг, сум дүүргийн нутаг дэвсгэрээс мал амьтан авчрах бол мал эмнэлгийн тасагт урьдчилан мэдэгдэж авчирсан даруй үзлэг хийлгэн сумын хөдөө аж ахуйн тасагт бүртгүүлэх,

5.8. Бэлчээрийн даац ачааллыг бууруулах зорилгоор мал сүргийг зах зээлийн эргэлтэд оруулах

5.9. Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Малын генетик нөөцийн тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх,

Зургаа. Төв, суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах:

Эрдэнэбулган сумын Засаг дарга болон агентлаг, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, захирал, “Ар ус ундарга” ХХК, “Эх голомтын илч” ХХК, “ЭБЦТС” ХХК-ний Архангай аймаг дахь салбарын захирал нарт даалгах нь:

 6.1. Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын төлөвлөгөө гарган,  удирдамжийн дагуу зохион байгуулах,

6.2. Агентлаг, албан байгууллагын дарга нар ээлжийн амралтын хуваариа зохицуулж, өвөлжилжилтийн бэлтгэл ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулан ажиллах,

6.3 Албан байгууллагууд албан даалгаврын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан хуваарьт өвсийг заасан хугацаанд хатааж, пресслэн мал хамгаалах санд хүлээлгэн өгөх,

            6.4. Аймгийн төвийн аж ахуйн нэгж байгууллага, орон сууцанд үзлэг хийж орц хонгилын хаалга, цонхны битүүмжийг сайжруулан дулаан алдагдлыг багасгах арга хэмжээг зохион байгуулах,

            6.5. Төсвийн байгууллагууд хүйтний улиралд хэрэглэх түлээ нүүрсээ бүрэн татан авч нөөцлөх,

            6.6. Төсөвт байгууллагын засварыг 2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны дотор хийж дуусгах,

            6.7. “ЭБЦТС” ХХК-ний Архангай аймаг дахь салбар, “Ар ус ундарга” ХХК, “Эх голомтын илч” ХК-ны захирлууд цахилгаан шугам сүлжээний болон цэвэр бохир усны шугамын засварыг 9 дүгээр сарын 15-ны дотор бүрэн дуусгаж хэвийн горимоор ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж гэмтэл саатал гаргахгүй ажиллах арга хэмжээ авах

            6.8. Уурын зууханд хүйтний улиралд 30-аас доошгүй хоног хэрэглэх хэмжээний нүүрс татан авч нөөцөлсөн байх,

            6.9. Шинээр баригдаж байгаа барилгын ажлын гүйцэтгэлд холбогдох хэлтэс, аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Боловсрол соёл, урлагын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, сумдын Засаг даргын Тамгын газар хяналт тавьж, графикт хугацаанд нь ашиглалтад оруулах,

            6.10. Сургууль, цэцэрлэгийн их болон урсгал засварыг 08 дугаар сарын 25-ний дотор бүрэн дуусгаж хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн бэлтгэлийг хангасан байх,

            6.11. “Эх голомтын илч” ХК өвлийн улиралд халаалтын доголдол гардаг орон сууцны халаалтыг сайжруулах арга хэмжээ авч шинээр ашиглалтанд орох барилга объектын халаалтад зориулан уурын зуухны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх,  засварыг хийж дуусгах,

6.12. Гэнэтийн байгалийн гамшигт үзэгдэл, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс шалтгаалан дулаан, ус, цахилгаан, эрчим хүч тасрах үед холбогдох аж ахуй нэгжүүд нөөц эх үүсвэрийг бүрдүүлэх бэлтгэлийг хангах.

           

 

 

ОРЛОГЧ                                В.МӨНХБАТ

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН  МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН

МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ,  ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

 

1.Овог:                                                       Ёндонжамц

2.нэр:                                                         Хүрэлцоож

3.Хүйс:                                                       Эм

4.Төрсөн он:                                             1950.10.12

5.Регистрийн дугаар                                АМ50101214

6.Төрсөн газар:                                         Архангай Өлзийт сум

7.Үндсэн захиргаа:                                   Архангай Эрдэнэбулган сум

8.Нийгмийн байдал:                                Ажилчин

9.Албан тушаал:                                        Тэтгэвэрт

10.Боловсролын:                                     Дээд

11.Ажилдаг салбар:                                 Нийтлэг үйлчилгээний газар

12.Мэргэжил хөргөлтийн механик:       Улс, төр судлаач

13.Урьд нь ажиллаж байсан газар:

Ажилласан байгууллага, газар, түүний хэлтэс

Эрхэлсэн ажил

Хугацаа

Дархан хот цементийн завод

 

 Машинист

1972-1975

Цэцэрлэг хотын ХБНХ-ийн триестэд

Хөргөлтийн машинист

1989.02.15

Өгийнуур сумын МХЗЭ

ХЗЭ-ийн хорооны дарга

1978-1984

Цэцэрлэг хот ХБНТриестэд

Хөргөлтийн машинист

1985-1988

Хотонт сум ХБА-ийн

ХБА-ийн дарга

1988-1994

Эрдэнэбулган сумын ЗДТГазар

Засаг дарыгн туслах тушмэл

1995-1998

Аймгийн ЗДТГазар

НҮГазрын харуул

1998-2021

Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд:

 

Шагналын нэр

 

Хэдэн он

1

2

Ардын хувьсгалын 60 жилийн ойн медиал

 

1981

3

Ардын хувьсгалын 70 жилийн ойн медиал

 

1991

4

Ардын хувьсгалын 80 жилийн ойн медиал

 

2001

5

Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медиал

 

2010

6

Чингис хааны 800 жилийн оын медиал

2007

7

Хөдөлмөрийн хүндэт медиал

2010

8

Худалдаа үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан

2014

9

Алтангадас одон

2018

10

Залуу үеийн халамжлал хүмүүнлэг

2011

11

Тусгаар тогтнол

2016

 

 

14.Шагнуулах үндэслэл:

Ё.Хүрэлцоож нь 1950 онд Архангай аймгийн Өлзийт сумын нутаг бодонт багийн дунд гол гэдэг газар төрсөн. Ам бүл 2 эхнэрийн хамт амьдардаг. Худалдааны техникч механикийн мэргэжилтэй. Улс, төрийн дээд боловсрол эзэмшсэн байна. Ё.Хүрэлцоож нь 1972-1979 онд цэцэрлэг хотын худалдаа бэлтгэл, нийтийн хоолны триестэд худалдагч, хөргөлтийн машинист 1979-1985 онд Өгийнуур сумын ХЗЭ-ийн хорооны дарга 1985-1988 онд ХБНХ-ийн триестэд худалдагч, хөргөлтийн механик 1988-1994 онд Хотонт сумын худалдаа бэлтгэлийн ангийн дарга 1994-1997 онд Эрдэнэбулган сумын Засаг даргын тамгын газарт, худалдаа үйлчилгээг хариуцсан статистикийн мэдээлэл хариуцсан түшмэл 2000 оноос Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийтлэг үйлчилгээний газарт туслах ажилтан жижүүрийн албыг давхар гүйцэтгэж байсан байна. Ё.Хүрэлцоож нь ажиллах хугацаандаа хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган ажиллаж байсан байна.

Энэ хугацаанд Өгийнуур сумын ХЗЭ-ийн даргын ажлыг хийж байхдаа  залуучуудын дунд явагдах ажил хөдөлмөр урлаг, соёлын болон  улсын коммунист ажлыг удирдан зохион байгуулж ажиллаж байсан байна. Хөдөөгийн залуучуудыг үлгэрлэн манлайлж мал төлөлүүлэх хадлан тариа, тэжээл бэлтгэх, хашаа баравч барих мал сүргийг өсгөх олон түмнийг ажлыг удирдан  зохион байгуулах ажлыг гардан хийж ажил үйлсээрээ шалгаран 1980 оны Москвагийн олимпиад оролцож байсан байна. ХБНХ-ийн триестэд худалдагч машинистийн ажил эрхэлж байхдаа, анхны 100-н хувьтай худалдагч аймгийн ажил мэргэжлийн аварга болж байсан болно. Худалдааны байгууллагад дэвшилттэй хэлбэр болох өөрөө өөртөө үйлчлэх дэлгүүрийг гэр ахуйн хамт ажиллуулж хамтын тооцоотой жийж ажил үйлсийг хийж байсан болно. Ингэж ажиллаж  байхдаа төлөвлөгөө ноормоо 100 хуваариа давуулан биелүүлж таван жилийн гавшгайч социалист уралдаанд түрүүлж алтан медаль тэмдгээр шагнуулж байсан байна.1988-1994 онд Хотонт суманд худалдаа бэлтгэлийн ангийн даргын алба хашиж хамт олноороо 100 хувь алтан медалиар шагнагдаж байсан.

Зах зээлийн харилцаа үүсч байхад Эрдэнэбулган сумын ЗДТГазарт худалдаа үйлчилгээ хариуцсан түшмэлээр ажиллаж хувийн аж ахуйн, хоршоо дэлгүүр нийтийн хоолны салбарт хөлөө олоход нилээд  түлхэц болж зохиох удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байжээ.

Ё.Хүрэлцоож нь Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийтлэг үйлчилгээний газрын хамт олны дотор хамт олныг бүрдүүлэх төр засгийн үйлчилгээний албыг залгуулахад өөрийн хүч бололцоог дайчлан ажиллаж байсан байна. Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан асуудлыг шийдвэрлэх, мал сүргийг бүтцийг сайжруулах өсгөх цайны газрыг түрээсээр ажиллуулж нийт ажилчдад хөнгөлөлттэй хоолоор үйлчлэх өөрөө тасалгааг тохижуулах халуун усны газрыг засварлаж тогтмол ажиллуулах, бусад  туслах ахуйг хийж гүйцэтгэхэд идэвх чармайлт  гарган ажиллаж байсан юм. Хурлын заалыг ашиглалтыг сайжруулж узель, микрофом техник хэрэгслийг байнга ажиллуулж албаны байгууллага газруудад үйлчилгээ үзүүлдэг байсан юм. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нэгдсэн конторыг харуул  жижүүрийн албыг сайжруулахад онцгойлон анхаарч сахилга, дэг журмыг дээшлүүлэх ард иргэдэд соёлтой боловсон үйлчлэхэд онцгой анхаарч амжилттай ажиллаж байсан байна.

Харуул жижүүрийн формын хувцас шинээр хангаж өгсөн байна.Тамгын  газрын тохижилт өрөө тасалгаагаа цэвэрлэгээ үйлчилгээн дээр анхаарч ажилтан албан хаагчаар тав тухтай орчинд ажиллах байдлыг анхааран амжилт бүтэн гаргаж ажиллаж байсан. Ё.Хүрэлцоож нь хамт олны дотор  нэр хүндтэй хийж бүтээсэн гэсэн санаачлаг идэвх чармайлт ажлын дадлага туршлагатай тэргүүний ажилтан байсан байна.  Манай ахмад ажилтан болох Ё.Хүрэлцоожийг улс төр нийгэмд ажилласан хугацаа ажил хөдөлмөрийн амжилт бүтээлийг нь үнэлж “ хөдөлмөрийн гавьяаны -Улаан тугийн одон”-гоор шагнуулахыг тодорхойлов.

 

 

 

 

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ДАРГА                             Э.ДАШВЭГВЭ