Утасны жагсаалт


 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Албан хаагчдын нэрс Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
УДИРДЛАГУУД
1

М.Батжаргал

Аймгийн Засаг дарга

224

70333208

2

В.Мөнхбат

Засаг даргын орлогч

221

70333230

3

Ц.Бадрах

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

213

70333231

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

4

Ш.Гомбодорж

Хэлтсийн дарга

203

70333231

70332636

5

Ц.Пүрэвдорж

Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

211

70332576

6

Н.Сүлд-Эрдэнэ

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

214

70332188

7

Н.Сэр-Од

Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн

109

-

8

Э.Ариунзаяа

Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр хариуцан мэргэжилтэн

214

70332188

9

Ц.Батцэцэг

Ня-бо

 

-

10

Б.Мандуул

Засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгч

225

70333208

11

М.Оюунцэцэг

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

204

70333037

12

Э.Оюунчулуун

Бичээч

205

70333037

13

Ш.Мөнхтөр

Архивч-операторч

205

70333037

14

 Ичинхорлоо

Засаг даргын туслах

 

70333208

15

Э.Эрдэнэчимэг

Хэвлэлийн ажилтан

 

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

1

Ж.Мөнхбат

Хэлтсийн дарга

208

70333312

2

Ц.Батцэцэг

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

102

 

70333314

 

3

С.Хуулай

Нягтлан бодох бүртгэлийн  ахлах  мэргэжилтэн

209

70333311

4

Д.Цэнд-Очир

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

212

70332431

5

 

М.Мөнхжаргал

Төсвийн орлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

212

70332431

6

Б.Батсүх

Төлбөр тооцоо, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

103

70333311

7

Л.Батгэрэл

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

103

70333311

8

Б.Эрдэнэжаргал

Төсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

1

И.Амартүвшин

Хэлтсийн дарга

216

70333228

2

Г.Эрдэнэчимэг

Эрүүл мэнд хариуцсан  мэргэжилтэн

222

 

3

Б.Билэгт

Боловсрол, соёл, спорт хариуцсан мэргэжилтэн

218

 

4

Н.Авирмэд

Хөдөлмөр эрхлэлт, хүүхэд, залуучууд, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

222

 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

1

О.Билэг-Өрнөх

Хэлтсийн дарга

219

70333207

2

Л.Оюунбаяр

Хүнс худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

220

70332255

3

Ш.Нарангарав

Байгаль орчин, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

220

70332255

4

С.Дархижав

Хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

220

 

5

Д.Дэлэг

Авто зам, тээврийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

223

70333583

6

Л.Лхасүрэн

Ерөнхий архитектор бөгөөд барилга, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

223

70333583

7

А.Батболд

Мэргэжилтэн

223

70333583

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

1

Б.Лхагвасүрэн

Хэлтсийн дарга

201

70332860

2

Ж.Эрдэнэтуяа

Дотоод аудит, агентлагийн ХШҮ-ний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

217

70332915

3

Г.Оюунсаран

Дотоод аудит, сумдын ХШҮ-ний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

217

70332915

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

1

П.Бат-Эрдэнэ

Дарга

   

2

Б.Жавзанпагма

Мэргэжилтэн

215 70332705

3

Б.Пүрэвдавуу

Мэргэжилтэн

   
АРХИВЫН ТАСАГ

1

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

Архивын тасгийн дарга

 

70333316

2

Ш.Зулбаяр

Сан хөмрөгч

 

70333316

3

Б.Дуламжав

Лавлагааны архивч

 

70333316

4

М.Цэцэгсайхан

Архивч-операторч

 

70333316

5

Ц.Цэрэнханд

гэрээт

 

70333316

6

Насанбат

гэрээт

 

70333316

ЦЭРГИЙН ШТАБ

1

Ж.Ганбаатар

Цэргийн штабын дарга

 

70332008

2

Б.Бат-эрдэнэ

Офицер

210

70332073

3

Ш.Эрдэнэхүү

Сургалтын офицер

210

 

4

Ж.Эрболд

Дайчилгааны офицер

207